Rekrutacja

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W. Lutosławskiego w Jaśle ogłasza rekrutację na rok szkolny 2017/2018. Podania (kwestionariusz osobowy oraz podanie do pobrania z linków poniżej) można składać w sekretariacie szkoły w dniach od 17.04.2017 r. do 17.05.2017 r. w godzinach od 9:00 do 17:00.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (pobierz)

PODANIE (pobierz)

Regulamin w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle (pobierz)

Do klas pierwszych przyjmuje się kandydatów wieku : 6 – 8 lat – cykl sześcioletni, 9 -16 lat – cykl czteroletni.
Wpisy obowiązują wszystkich kandydatów. Po odbytych egzaminach dodatkowe zgłoszenia nie będą uwzględniane.
Kandydatów w wieku 6-9 lat obowiązuje dodatkowo test Gordona.

Badania zdolności muzycznych odbędą się w dniach 18 i 19 maja 2017 r. w godzinach 9:00 – 12:00, 15:00 – 18:00

UWAGA! Kandydat do szkoły zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Szkoła prowadzi dwa cykle nauczania :

*Sześcioletni cykl nauczania
Na ten cykl przyjmuje się kandydatów do nauczania gry na następujących instrumentach: skrzypce, altówka, fortepian, wiolonczela, gitara, akordeon, instrumenty dęte (flet, klarnet, saksofon, trąbka, waltornia , puzon).

*Czteroletni cykl nauczania
Na ten cykl przyjmuje się kandydatów do nauczania gry na następujących instrumentach:  altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, instrumenty dęte (flet, klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, puzon, sakshorn, tuba).

Ponadto szkoła uczy gry zespołowej w zespołach kameralnych oraz orkiestrze smyczkowej i dętej, a także śpiewu w chórze. Równolegle z nauką gry na instrumencie, przez cały cykl kształcenia prowadzone są zajęcia teoretyczne.

Ukończenie nauki w szkole I stopnia uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły muzycznej II stopnia.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły w godzinach 9 -17

 

DRODZY KANDYDACI !
Aby ułatwić Wam wybór właściwego instrumentu, zamieszczamy poniżej tablice instrumentów muzycznych 😉